ประเทศจีน จอภาพหด ผู้ผลิต
บริษัท
ผลิตภัณฑ์
จอภาพหด
ลิฟท์ตรวจสอบด้วยเครื่องยนต์
ยกโปรเจ็กเตอร์เครื่องยนต์
Flip TV แบบใช้มอเตอร์
Retractable Monitor & Mic
Flip Up Monitor
ระบบการจัดการการประชุม
ซ็อกเก็ตโต๊ะประชุม
แอพควบคุมการตรวจสอบลิฟต์
แผ่นป้ายดิจิตอล
ป้ายชื่อดิจิทัลหด
ไมโครโฟนคอห่าน
แผ่นผนัง AV
ไมค์ลิฟท์
Mini Desktop PC
โต๊ะปรับระดับความสูง
ลิฟท์ทีวีที่มีเครื่องยนต์
ตัวแยกสัญญาณ HDMI